Allegra Fexotabs 120 mg - 20 tabletten

Beperkt op voorraad

14,18
1 stuk(s) = € 0,71


1 stuk(s) = € 0,71

bijsluiter

Allegra Fexotabs 120 mg is een geneesmiddel op basis van 120 mg fexofenadine. Het verlicht de symptomen van hooikoorts (seizoensgebonden allergische rhinitis), zoals niezen, jeuk, loopneus of verstopte neus en jeukende, rode en tranende ogen. Allegra fexotabs is bestemd voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
- als u problemen met uw lever of nieren heeft
- als u een probleem met uw hart heeft of heeft gehad, omdat dit type geneesmiddel een snelle of
onregelmatige hartslag kan veroorzaken
- als u bejaard bent.
Als één van het bovenstaande op u van toepassing is of als u niet zeker bent, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Allegra fexotabs inneemt.

Kinderen
Allegra fexotabs is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Allegra fexotabs nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten?
Geneesmiddelen tegen maagklachten die aluminium of magnesium bevatten, kunnen invloed hebben op de werking van Allegra fexotabs. Zij verminderen de hoeveelheid fexofenadine die in het lichaam wordt opgenomen. Het wordt daarom aangeraden dat u ongeveer 2 uur wacht tussen het innemen van Allegra fexotabs en uw geneesmiddel tegen maagklachten.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Neem Allegra fexotabs niet in wanneer u zwanger bent, tenzij uw arts dit heeft aanbevolen.
Allegra fexotabs wordt niet aanbevolen voor vrouwen die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is niet waarschijnlijk dat Allegra fexotabs invloed heeft op uw rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen. U moet echter controleren of de tabletten u niet slaperig of duizelig maken, voordat u gaat rijden of machines gebruiken.

Allegra fexotabs bevat gepregelatiniseerd maïszetmeel

Dosering en wijze van gebruik
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
De aanbevolen dosis is 1 tablet (120 mg) per dag.
Neem uw tablet in met wat water.
Dit geneesmiddel verlicht uw klachten binnen 1 uur en de werking houdt 24 uur aan.

Gebruik bij kinderen
Allegra fexotabs is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is fexofenadine hydrochloride. Elke tablet bevat 120 mg fexofenadine hydrochloride.
- De andere stoffen in dit middel zijn:
Tabletkern: microkristallijn cellulose, gepregelatiniseerd maïszetmeel, croscarmellose natrium, magnesium stearaat.
Omhulling van de tablet: hydroxypropylmethylcellulose, povidon, titaandioxide (E171), colloïdaal siliciumdioxide, macrogol 400, ijzeroxide (E172).

Allegra Fexotabs is een geneesmiddel. Lees voor gebruik aandachtig de bijsluiter. 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sanofi-aventis Netherlands B.V.
Paasheuvelweg 25
1105 BP Amsterdam

 

Wij bevelen ook het volgende aan:

Allerfre 10 mg - 14 tabletten
10,55
(1 stuk(s) = € 0,75)
Zyrtec 10 mg - 7 tabletten
5,94
(1 stuk(s) = € 0,85)

Blader door deze categorie: Allergische klachten