Davitamon Melatonine 3 mg - 30 tabletten

Momenteel niet voorradig

Melden bij beschikbaarheid
20,69
1 stuk(s) = € 0,69
1 stuk(s) = € 0,69

bijsluiter

De werkzame stof in Davitamon Melatonine 3 mg is melatonine. Melatonine is een hormoon dat van nature ook door het lichaam zelf wordt geproduceerd.  

Davitamon Melatonine 3 mg wordt gebruikt voor de behandeling van jetlag bij volwassenen. Jetlag is een stoornis van het slaap-waakritme, die kan optreden na het passeren van meerdere tijdzones door een vliegreis.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem in de volgende gevallen contact op met uw arts, apotheker, drogist of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt:
- Als u zo slaperig bent dat uw veiligheid erdoor in gevaar kan komen.
- Als u een leveraandoening heeft. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect van
Davitamon Melatonine op personen met een leverziekte en daarom wordt in die gevallen
gebruik van dit middel niet aanbevolen.
- Als u epilepsie heeft. Door gebruik van melatonine kan het aantal epileptische aanvallen
toenemen.
- Als u een auto-immuunziekte heeft. Bij patiënten met een auto-immuunziekte zijn er gevallen
bekend van een verergering van de symptomen na het innemen van melatonine. Bespreek het daarom met uw arts wanneer u dit middel zou willen gebruiken. Gebruik van dit middel door personen met een auto-immuunziekte wordt niet aanbevolen.
- Als u een te hoog suikergehalte in het bloed heeft of als u lijdt aan diabetes. Als u melatonine inneemt tijdens een koolhydraatrijke maaltijd (bijvoorbeeld brood, aardappelen, pasta, suiker) kan de bloedsuikerspiegel worden verstoord. Gebruik het middel daarom niet in de periode van 2 uur vóór tot 3 uur na de maaltijd. Heeft u een zwaar verstoorde glucose intolerantie of diabetes neem dan het middel ten minste 3 uur na de maaltijd in.
- Als u rookt. Omdat bestanddelen van tabaksrook de afbraak van melatonine door de lever kunnen versnellen, kan bij personen die roken de werking van Davitamon Melatonine minder sterk zijn.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen. Het gebruik ervan bij kinderen is niet onderzocht en daarom is de veiligheid en werkzaamheid ervan niet bekend.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast
Davitamon Melatonine 3 mg nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Dit is vooral van belang bij gebruik van slaapmiddelen, rustgevende middelen, middelen tegen depressie, oestrogenen (anticonceptie of hormoontherapie), bloedverdunners, middelen om epileptische aanvallen te voorkomen, ontstekingsremmers en middelen tegen huidproblemen.

 

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Drink geen alcohol voor, tijdens of na het innemen van melatonine.
Voedsel kan het gehalte van melatonine in het bloed verhogen. Het gebruik van melatonine samen met het eten van koolhydraatrijke maaltijden (bijvoorbeeld brood, aardappelen, pasta, suiker) kan de regulatie van uw bloedsuikerspiegel gedurende enkele uren beïnvloeden. Eet niet in de periode van 2 uur vóór tot 2 uur na het innemen van melatonine. Voor personen met een te hoog suikergehalte in het bloed of personen die aan diabetes lijden, geldt dat zij niet mogen eten in de periode van 2 uur vóór tot 3 uur na het innemen van melatonine.

 

Zwangerschap en borstvoeding
Wanneer u zwanger bent, zwanger denkt te zijn, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft, is het beter dit middel niet te gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Davitamon Melatonine kan slaperigheid veroorzaken. Als u slaperig bent, mag u geen voertuig besturen of machines bedienen. Als u aanhoudend slaperig bent, raadpleeg dan uw arts.

Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosering is 1 tot 5 mg per dag, gedurende 3 tot 6 dagen.
De tabletten kunnen het best in hun geheel met wat water worden doorgeslikt. De breukstreep is bedoeld om de tablet te kunnen breken als u moeite heeft om de hele tablet door te slikken.
Neem de tabletten vlak voordat u wilt gaan slapen in, te beginnen op de eerste dag dat het slaapritme is verstoord. 

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is melatonine.
De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn: gesilificeerde microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, natriumzetmeel glycolaat type A, talk en magnesiumstearaat.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Omega Pharma Nederland B.V. Kralingseweg 201
3062 CE Rotterdam

Fabrikant
Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG Benzstraße 25 71083 Herrenberg, Duitsland

 

Wij bevelen ook het volgende aan:


Blader door deze categorie: Nachtrust