Privacybeleid

Om u als websitebezoeker duidelijk te maken hoe wij met uw gegevens omgaan, staat ons beleid uitgelegd in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Servicedrogist kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Servicedrogist, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Servicedrogist verstrekt. Servicedrogist kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw bankrekeningnummer
  • Uw bestelhistorie / orderdetails
  • Apparaatgegevens 

 

WAAROM SERVICEDROGIST GEGEVENS NODIG HEEFT

Servicedrogist verwerkt uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de bestelling, om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of als daar de noodzaak toe bestaat, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. De klantenservice kan soms via whatsapp contact met u opnemen in verband met uw bestelling. Daarnaast kan Servicedrogist uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit farmaceutische producten. Servicedrogist gebruikt uw persoonsgegevens in de besluitvorming voor het wel/niet accepteren van een bestelling. Servicedrogist is daartoe genoodzaakt in het kader van de Geneesmiddelenwet.

 

HOE LANG SERVICEDROGIST GEGEVENS BEWAART

Servicedrogist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. In het geval dat u een account aanmaakt worden uw gegevens pas verwijderd na opheffen van het account.

 

DELEN MET ANDEREN

Servicedrogist verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Onze medewerkers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Bovendien zijn wij onderhevig aan het beroepsgeheim.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Servicedrogist worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Servicedrogist gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Servicedrogist maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op deze website wordt IP-anonimisering gebruikt. Daardoor worden de IP-adressen van gebruikers in de Europese Unie of in andere staten die het Akkoord over de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort. Hierdoor voldoen wij aan de richlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.  Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt er een volledig IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar ingekort. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google verwerkt namens ons ook apparaat ID's. Met apparaat-ID's weet Google welk unieke apparaat u gebruikt voor toegang tot onze services. Deze informatie kan worden gebruikt om onze service aan uw apparaat aan te passen (technische verbeteringen, niet voor marketing) of om apparaatproblemen met betrekking tot onze services te analyseren. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Servicedrogist te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Servicedrogist heeft hier geen invloed op.

Servicedrogist heeft Google geen toestemming gegeven om via Servicedrogist verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Servicedrogist heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

OPT-OUT GOOGLE ANALYTICS

Als u het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

WEBWINKELKEUR

Servicedrogist verzamelt klantbeoordelingen via het platform van WebwinkelKeur. Bij het achterlaten van een beoordeling wordt gevraagd een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met Servicedrogist, zodat er een koppeling tussen de beoordeling en een bestelling gemaakt kan worden. WebwinkelKeur publiceert de door u opgegeven naam en beoordeling eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u via Webwinkelkeur uitnodigen om een review achter te laten, delen wij uw naam, e-mailadres, klantnummer en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen. Hiervoor heeft Servicedrogist toestemming aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. Servicedrogist heeft een verwerkersovereenkomst met Webwinkelkeur gesloten.

 

ACHTERAF BETALEN VIA BILLINK B.V.

De persoonsgegevens die u Servicedrogist verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons - dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor:

a)  risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen;
b) Het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;
c) De voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
d) Benaderen van u voor (direct) marketingdoeleinden mits dit geschiedt binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van Billink B.V.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@servicedrogist.eu. Servicedrogist zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Servicedrogist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Servicedrogist maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Thema's zoals privacy en gegevensbescherming zijn relevanter dan ooit en krijgen bij ons de hoogst mogelijke prioriteit. Uw (en onze) gevens zijn opgeslagen bij gecertificeerde datacentra. Het datacentrum waar gegevens door ons worden bewaard is BS-7799-TÜV gecertificeerd, wat staat voor voor excellente IT-veiligheid, gegevensbescherming, privacybeleid en beschikbaarheid. De certificering van het datacentrum is in lijn met DIN ISO 27001 en wordt jaarlijks opnieuw door TÜV-SÜD uitgevoerd. De datacenters zijn gevestigd op een geheime locatie in Duitsland en voldoen aan de strenge privacywetgeving. Servicedrogist heeft een verwerkersovereenkomst met de beheerder van de servers gesloten.

 

 website security

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Servicedrogist verzamelde persoonsgegevens,  of als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens neem dan contact met op via info@servicedrogist.eu. www.servicedrogist.eu is een website van Servicedrogist. Servicedrogist is als volgt te bereiken:

 

Adres:                Servicedrogist

Koninginnegracht 5

2514AA, 's-Gravenhage

Telefoon:           085-0607055

E-mailadres:      info@servicedrogist.eu

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:   67104118

 

Datum en versienummer: 27-09-2019, 19I27/PRV/A

 

 

Cookies

 

Cookies weigeren
U kunt de toekomstige vergaring en opslag van gegevens te allen tijde weigeren door de cookies te verwijderen, cookies automatisch accepteren uit te schakelen en vervolgens de site opnieuw te bezoeken.

Cookies verwijderen
U kunt cookies gemakkelijk verwijderen in iedere browser via de toetsencombinatie CTRL + SHIFT + DEL.