Celluvisc oogdruppels unit dose 10mg/ml - 30x 0,4 ml


Tijdelijk niet leverbaar 

Melden bij beschikbaarheid
12,45
1 stuk(s) = € 0,42
1 stuk(s) = € 0,42

bijsluiter
Celluvisc is een traanvervangingsmiddel (kunsttranen). Het bevat een bevochtigingsmiddel genaamd carmellose natrium en wordt gebruikt voor de behandeling van de symptomen van droge ogen (zoals pijn, een brandend gevoel, irritatie of droge ogen).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Celluvisc nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Als u ook nog andere oogdruppels gebruikt, dient tussen het indruppelen van de andere oogdruppels en het indruppelen van Celluvisc tenminste 15 minuten te zijn verstreken.
 

HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosering is al naar gelang de ernst van de irritatie drie- tot viermaal per dag 1- 2 druppels Celluvisc.

Let er voor gebruik op, dat de unit dose ampul niet beschadigd is. De oogdruppeloplossing dient na opening van de unit dose ampul onmiddellijk te worden gebruikt. Om besmetting of mogelijk letsel aan het oog te vermijden, dient het open uiteinde van de ampul nergens mee in contact te komen; ook contact met uw oog dient bij het indruppelen te worden vermeden. Was uw handen voor gebruik van Celluvisc.
1. Neem een unit dose ampul van de strip.
2. Houd de unit dose ampul met het topje omhoog en draai het topje van de unit dose
ampul.
3. Trek het onderste ooglid zachtjes naar beneden, zodat er een zakje ontstaat. Draai de
ampul met de punt naar beneden en knijp hier in om één druppel in het oog in te druppelen. Herhaal dit eventueel voor het andere oog. Knipper enige malen met uw ogen.

Gebruik de unit dose ampul niet opnieuw, zelfs als deze nog niet geheel leeg is.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen met Celluvisc optreden:
Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 patiënten op 100): Oogirritatie (inclusief brandend gevoel en ongemak)
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen, maar hoe vaak dit voorkomt is onbekend:
- oogpijn,
- jeukend oog,
- gevoel dat er zich iets in het oog bevindt,
- schilferige ooglidrand,
- wazig zicht,
- allergische reacties (inclusief zwelling van het oog of ooglid),
- plakkende ogen,
- korstvorming en/of restanten van het geneesmiddel op het ooglid,
- verslechtering van het gezichtsvermogen,
- letsel aan het oogoppervlak doordat het uiteinde van de ampul in contact kwam met
het oog tijdens het gebruik.

Welke stoffen zitten er in dit middel?
• De werkzame stof in dit middel is carmellose natrium 10 mg/ml.
• De andere stoffen in dit middel zijn natriumchloride, natriumlactaat, kaliumchloride,
calciumchloride en gezuiverd water.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road, Westport, County Mayo, Ierland

Blader door deze categorie: Oogklachten