Melatonine Pharma Nord 3 mg - 30 filmomhulde tabletten

Op voorraad

21,78
1 stuk(s) = € 0,73


1 stuk(s) = € 0,73

bijsluiter

Melatonine Pharma Nord is een geneesmiddel met de werkzame stof 3 mg melatonine. Dit geneesmiddel kan worden gebruikt voor de behandeling van jetlag bij volwassenen. Jetlag kan worden herkend aan slaapstoornissen, moeheid overdag, vermoeidheid, lichte moeite hebben met denken, prikkelbaarheid en spijsverteringsklachten na een vliegreis. 

Hoe werkt dit geneesmiddel?*
Melatonine is een hormoon dat door het lichaam wordt gevormd en het natuurlijke dag- en nachtritme (ritme van wakker zijn en slapen) van het lichaam regelt. Wanneer u door verschillende tijdzones (een tijdzone is een gebied waar de tijd een uur verschilt met die van het gebied ernaast) reist, kan het natuurlijke ritme worden verstoord. Deze verstoring staat bekend als jetlag. De symptomen en de ernst ervan verschillen van persoon tot persoon, maar ze zijn over het algemeen erger en duren langer als er voorbij meer tijdzones wordt gereisd. Dit middel kan het normale dag- en nachtritme helpen herstellen en de symptomen verminderen. 

Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger* Neem dan contact op met uw arts.

Waarop moet u letten met eten en alcohol?
 • Dit geneesmiddel mag niet samen met voedsel worden ingenomen.
 • Omdat alcohol een goede slaap moeilijk kan maken en bepaalde symptomen van jetlag (bijvoorbeeld hoofdpijn, ochtendmoeheid, minder goed kunnen concentreren) kan verergeren, wordt aanbevolen geen alcohol te gebruiken zolang u dit geneesmiddel gebruikt.


Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit middel kan sufheid veroorzaken en kan de mate waarin u goed oplet (alertheid) tijdens meerdere uren, na het innemen van het middel, verminderen. Daarom mag u dit middel niet innemen voordat u een voertuig bestuurt of machines gebruikt.

Hoe neemt u dit middel in?
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering voor volwassenen en ouderen is 1 tablet per dag voor maximaal 5 dagen. Wanneer dit middel onvoldoende werkt, kunt u 2 tabletten tegelijkertijd innemen.

De eerste dosis moet u op de gebruikelijk tijd om naar bed te gaan innemen, wanneer u bent aangekomen op de plaats van bestemming. De volgende dagen moet de dosis ook op uw gebruikelijke bedtijd worden ingenomen. De tablet(ten) mogen niet vóór ’s avonds 20:00 uur of na ’s ochtends 4:00 uur worden ingenomen.

De tabletten moeten in hun geheel met water of andere vloeistof (bijvoorbeeld melk, vruchtensap) worden ingenomen. U mag 2 uur vóór of 2 uur na het innemen van it middel niets eten.

Dit middel mag maximaal 16 behandelperiodes (1 behandelperiode = 1 tot 5 dagen) per jaar worden ingenomen.

Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel?
- De werkzame stof in dit middel is melatonine. Elke tablet bevat 3 mg melatonine.
- De andere stoffen in dit middel zijn: magnesiumstearaat, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, maltodextrine, microkristallijne cellulose, carmellose natrium. Filmomhulling: hypromellose.

Vergunninghouder en fabrikant
Pharma Nord Aps, Tinglykke 4–6, DK-6500, Vojens, Denemarken
RVG 120981

 

 

 

 

Blader door deze categorie: Nachtrust