Calmurid creme OTC (10% ureum) - 100 gram


 Niet leverbaar

Alternatief: Ureumcreme 10% Bipharma - 100 gram

Melden bij beschikbaarheid
14,31
1 g = € 0,14
1 g = € 0,14

Calmurid Crème behoort tot de zogenaamde keratolytica. De ureum in Calmurid Crème breekt een te grote hoeveelheid verhoornde cellen af en verhoogt de wateropnamecapaciteit van de huid. Calmurid Crème wordt gebruikt bij huidaandoeningen zoals de visschubbenziekte (ichthyosis). 

Wanneer moet ik extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als u open wonden of een acute ontsteking van de huid heeft. Gebruik Calmurid Crème niet op open wonden of een acute ontsteking van de huid.

Calmurid Crème is uitsluitend bedoeld voor uitwendige toepassing op de huid, op de plaats waar de huid is aangedaan. Calmurid Crème is niet bestemd voor aandoeningen in en nabij de ogen. Vermijd contact met de ogen en de oogomtrek. Indien dit toch gebeurt, spoel dan overvloedig met water. 

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Calmurid Crème nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Er zijn geen interacties (onderlinge beïnvloedingen) met andere geneesmiddelen bekend. Echter op de behandelde huid mag u niet gelijktijdig andere geneesmiddelen of cosmetica aanbrengen, omdat daardoor de stabiliteit en opname in de huid van deze laatstgenoemde producten kan veranderen. 

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken? Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, drogist of apotheker. De aanbevolen dosering is als volgt:

-  Reinig de huid met water en breng daarna een dunne laag crème twee- tot driemaal per dag op de huid aan.

-  Bij ernstige vormen van visschubbenziekte brengt u de crème in een dikke laag aan op de huid en laat u deze gedurende 3 tot 5 minuten inwerken. Daarna smeert u de crème uit en verwijdert u eventueel resterende crème. Wanneer de huid zacht en soepel is geworden, brengt u de crème met grotere tussenpozen aan. Bij het wassen van de behandelde huid wordt de crème verwijderd en dan moet u de crème opnieuw aanbrengen. 

Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Calmurid Crème is uitsluitend bestemd voor uitwendige toepassing op de huid. Bij te sterke pijn of branderig gevoel na overmatig gebruik op de huid moet u de crème afspoelen met veel water.

Het is niet te verwachten dat het per ongeluk innemen van de crème gevolgen heeft. 

 

De werkzame stof in dit middel is ureum. Elke gram crème bevat 100 mg ureum.

De andere stoffen in dit middel zijn: melkzuur (E270), glycerolmonostearaat (E471), betaïnemonohydraat, diethanolamine-cetylfosfaat, hard vet, cholesterol, natriumchloride en gezuiverd water. 

 

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Galderma Benelux B.V. Groothandelsgebouw
Weena 723, unit C7.082/C7.079 3013 AM Rotterdam

Wij bevelen ook het volgende aan:


Blader door deze categorie: Huid