Caustic soda (natriumhydroxide) - 500 gram

Momenteel niet voorradig

Melden bij beschikbaarheid

Chempropack Caustic soda (natriumhydroxide) - 500 gram

LET OP! Zeer agressieve, bijtende stof!

EG etikettering

Corrosief!

R-Zinnen :

  • R35 - Veroorzaakt ernstige brandwonden.

S-Zinnen :

  • S1/2 - Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
  • S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S36/37/39 - Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
  • S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S
  • 62 - Bij inslikken niet het braken opwekken ; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
Blader door deze categorie: Grondstoffen