Ammonium bicarbonaat (ammonii bicarbonas) - 800 gram

Momenteel niet voorradig

Melden bij beschikbaarheid
9,16
1 g = € 0,01
1 g = € 0,01

Ammoniumbicarbonaat (NH4HCO3)wordt gebruikt bij de synthese van heterocyclische verbindingen en in sommige fotografische ontwikkelbaden. Werd vroeger toegepast als kunstmest.

Pot van 800 gram ammonium bicarbonaat (E503). Farmaceutische kwaliteit.

Ammoniumbicarbonaat irriteert huid, ogen en longen. 

  • H302 Schadelijk bij inslikken. 
  • Xn Schadelijk
  • R22 Schadelijk bij opname door de mond.

NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De mond spoelen. 

Blader door deze categorie: Grondstoffen