Carelastin oogdruppels azelastine 0,5mg/ml - 6 ml

Momenteel niet voorradig

Melden bij beschikbaarheid
13,05
1 ml = € 2,18
1 ml = € 2,18

bijsluiter

Carelastin azelastine oogdruppels bevatten de werkzame stof azelastinehydrochloride. Deze stof behoort tot een groep geneesmiddelen die anti-allergica (antihistaminica) worden genoemd. Antihistaminica voorkomen effecten van stoffen zoals histamine dat door het lichaam wordt aangemaakt bij een allergische reactie. Van azelastine is aangetoond dat het oogontstekingen doet afnemen.

Carelastin azelastine oogdruppels kunnen bij volwassenen en kinderen van 4 jaar en ouder worden gebruikt om de oogklachten die u krijgt bij hooikoorts (seizoensgebonden allergische conjunctivitis) te behandelen of te voorkomen.

Carelastin azelastine oogdruppels kunnen bij volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder worden gebruikt bij oogaandoeningen die worden veroorzaakt door allergie voor stoffen zoals huisstofmijten of haren van dieren (niet-seizoensgebonden allergische conjunctivitis).

Neem contact op met uw arts als u zich na 2 dagen niet beter voelt of slechter voelt

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Voor de behandeling van oogklachten door hooikoorts (seizoensgebonden allergische conjunctivitis):
Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 4 jaar omdat de veiligheid en werkzaamheid niet zijn vastgesteld.

Voor de behandeling van oogaandoeningen door allergie (niet-seizoensgebonden allergische conjunctivitis):
Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 12 jaar omdat de veiligheid en werkzaamheid niet zijn vastgesteld.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger of geeft u borstvoeding, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
U kunt een korte tijd wazig zien nadat u Carelastin azelastine oogdruppels heeft gebruikt. Als dit gebeurt, wacht dan totdat uw zicht beter wordt voordat u gaat rijden of machines gebruikt. 

Carelastin azelastine oogdruppels bevat benzalkoniumchloride
Dit middel bevat 0,00375 mg benzalkoniumchloride in elke druppel, overeenkomend met 0,00375 mg/0,03ml. Benzalkoniumchloride kan worden opgenomen door zachte contactlenzen en kan de kleur van de contactlenzen veranderen. U moet uw contactlenzen uit doen voordat u dit middel gebruikt en deze pas 15 minuten daarna weer indoen. Benzalkoniumchloride kan ook oogirritatie veroorzaken, vooral als u droge ogen heeft of een aandoening van het hoornvlies (de doorzichtige voorste laag van het oog). Als u last krijgt van een abnormaal gevoel, steken of pijn in het oog na gebruik van dit middel, neem dan contact op met uw arts.

HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts, drogist of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, drogist of apotheker.

Denk eraan:
Carelastin azelastine oogdruppels mogen alleen in de ogen worden toegediend.

De aanbevolen dosering is:
Oogaandoeningen die worden veroorzaakt door hooikoorts (seizoensgebonden allergische conjunctivitis)
• Gebruik door volwassenen en kinderen van 4 jaar en ouder.
• De gebruikelijke dosis is één druppel in ieder oog in de ochtend en in de avond.
Als u verwacht dat u in contact kunt komen met pollen kan de gebruikelijke dosis van Carelastin azelastine oogdruppels als voorzorgsmaatregel worden genomen voordat u naar buiten gaat.

Oogaandoeningen die worden veroorzaakt door allergie (niet-seizoensgebonden allergische conjunctivitis)
• Gebruik door volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder.
• De gebruikelijke dosis is één druppel in ieder oog in de ochtend en in de avond. Als uw symptomen ernstig zijn, kan uw arts de dosis verhogen tot maximaal vier keer per dag één druppel in ieder oog.

Verlichting van de allergische oogklachten dient binnen 15-30 minuten na toediening merkbaar te zijn.

Gebruiksduur
Indien mogelijk moet u Carelastin azelastine oogdruppels regelmatig gebruiken totdat uw verschijnselen verdwenen zijn. Gebruik Carelastin azelastine oogdruppels niet langer dan 6 weken.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen zijn:
• Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers): Lichte irritatie (branden, jeuken, waterig zijn) van de ogen na toediening van Carelastin azelastine oogdruppels. Dit zou niet lang moeten duren.
• Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers): Een bittere smaak in uw mond. Dit zou snel moeten verdwijnen, vooral als u wat frisdrank drinkt.
• Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers): Een allergische reactie (zoals uitslag en jeuk). 

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is azelastinehydrochloride 0,05%(0,5 mg/ml). Iedere druppel bevat 0,015 mg azelastinehydrochloride.
De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn benzalkoniumchloride (E210), dinatriumedetaat, hypromellose, vloeibare sorbitol (kristalliserend) (E420i), natriumhydroxide (E524) en water voor injectie. 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Mylan Healthcare B.V.
Krijgsman 20
1186 DM Amstelveen

Wij bevelen ook het volgende aan:


Blader ook door deze categorieën: Allergische klachten, Oogklachten