Kinderparacetamol HTP 100 mg met vruchtensmaak - 10 tabletten


Uit de handel

Melden bij beschikbaarheid
1,45
1 stuk(s) = € 0,15
1 stuk(s) = € 0,15

bijsluiter

Kinderparacetamol HTP met vruchtensmaak behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking.

Kinderparacetamol HTP met vruchtensmaak wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van milde tot matige pijn en/of koorts. Indien de klachten langer dan 14 dagen aanhouden dient u alsnog een arts te raadplegen. Vertel hem ook welke zelfzorggeneesmiddelen u gebruikt heeft en hoe lang. 

Kinderparacetamol HTP 100 mg met vruchtensmaak bevat zonnegeel (E110) als kleurstof. Dit kan allergische reacties veroorzaken.

Dosering: Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, drogist of apotheker. 

Gebruik bij kinderen

  • 3 maanden - 1 jaar: ½ tablet van 100 mg per keer, maximaal 4-6 keer per dag
  • 1 - 2 jaar: 1-1½ tablet van 100 mg per keer, maximaal 4-5 keer per dag
  • 2 - 4 jaar: 1-2 tabletten van 100 mg per keer, maximaal 4-5 keer per dag  

Het minste aantal toedieningen per etmaal is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep. 

  • Tussen twee innamen dient minstens 4 uur te liggen.
  • Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten.
  • De aangegeven dosering niet overschrijden.
  • Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden volgens aangegeven doseringsschema.
  • Kinderparacetamol met vruchtensmaak is voorzien van een breukgleuf om ze gemakkelijk door te breken.
  • Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger wordt, of als er zich andere verschijnselen voordoen, dient de behandeling te worden gestopt en een arts te worden geraadpleegd.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is paracetamol. De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose (E460), polyvidon K90 (E1201), natriumcarboxymethylzetmeel, natriumcyclamaat (E952), sinaasappelaroma, zonnegeel (E110), glycerolpalmitostearaat en aardappelzetmeel

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Healthypharm B.V., Nieuwe Donk 3, 4879AC, Etten-Leur, Nederland

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Wij bevelen ook het volgende aan:


Blader door deze categorie: Pijn en koorts