Minoxidil lotion 5% Linn - 100 ml (voor mannen)

Op voorraad

53,44
1 stuk(s) = € 0,53


1 stuk(s) = € 0,53

bijsluiter

Minoxidil Linn is een geneesmiddel dat haargroei stimuleert en dat verkrijgbaar is als oplossing voor cutaan gebruik van minoxidil (werkzame stof), gedoseerd op 5% (50 mg/ml).
Minoxidil Linn is geïndiceerd voor de behandeling van de ‘normale’ bij mannen voorkomende kaalheid (alopecia androgenetica). Minoxidil Linn is bedoeld voor uitwendig gebruik en dient uitsluitend aangebracht te worden op de hoofdhuid.
Is uw haargroei na zes maanden nog niet verbeterd? Neem dan contact op met uw arts.

Ouderen
Minoxidil Linn mag niet worden gebruikt door patiënten ouder dan 65 jaar, omdat de veiligheid niet vastgesteld is voor deze groep.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Minoxidil Linn mag niet worden gebruikt door patiënten jonger dan 18 jaar, omdat de veiligheid niet vastgesteld is voor deze groep.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Minoxidil Linn nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Vertel het uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen op de huid aanbrengt voordat u Minoxidil Linn gebruikt:
- geneesmiddelen die tretinoïne of andere retinoïden bevatten
- geneesmiddelen voor gebruik op de huid die corticosteroïden bevatten of huid-afdekkende zalven, crèmes of andere vettige substanties (bijv. vaseline).
Stel de behandelde huid niet bloot aan intens zonlicht, aangezien huidreacties (bijv. erytheem) of zonnebrand kunnen optreden en tot een verhoogde absorptie van minoxidil door de huid kunnen leiden.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts, voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Aangezien er geen adequate en gecontroleerde studies met Minoxidil Linn zijn uitgevoerd tijdens zwangerschap en borstvoeding, wordt dit geneesmiddel niet aanbevolen gedurende deze perioden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Minoxidil Linn heeft geen invloed op het vermogen om voertuigen te besturen en machines te gebruiken.

Minoxidil Linn bevat propyleenglycol. Het kan huidirritatie veroorzaken.
Minoxidil Linn bevat ethanol (alcohol). Het kan irritatie, branderig gevoel en droge huid veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Minoxidil Linn is uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik op de hoofdhuid.

De aanbevolen dosering is 1 ml Minoxidil Linn tweemaal daags, om de 12 uur.
Verwijder de dop van de fles. Breng 1 ml Minoxidil Linn oplossing aan, door de verstuiver 6 maal in te drukken, tweemaal per dag, om de 12 uur. Breng de oplossing aan in het midden van de aangedane plek en verspreid het met uw vingertoppen om er zeker van te zijn dat het geneesmiddel gelijkmatig is verdeeld. Gebruik voor een nauwkeuriger aanbrenging de applicator die in de verpakking is meegeleverd. Verwijder het bovenste gedeelte van de spraykop en plaats de applicator. Druk de applicator dan 6 maal in, zoals hierboven beschreven.
Was uw handen zorgvuldig na elke aanbrenging.

Schoonmaak van de verstuiver en applicator
Verwijder na elk gebruik het bovenste gedeelte van de spraykop of applicator en spoel met alcohol om de residuen van het product te verwijderen en om verstopping te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
Gebruik niet meer dan 1 ml van de oplossing, ongeacht de grootte van het aangedane gebied, en breng niet meer dan 2 ml van de oplossing per dag aan.

Vermijd inademing van het product en vermijd contact met de ogen, slijmvliezen en huid aangedaan door ontvelling, ontsteking of huidbeschadigingen. Indien dit toch gebeurt, moet het aangedane gebied zorgvuldig worden gewassen met een overvloedige hoeveelheid stromend leidingwater. Raadpleeg uw arts indien het branderige gevoel en/of de irritatie aanhoudt.

Duur van de behandeling
De tot nu toe uitgevoerde studies tonen aan dat 4 of meer maanden behandeling met Minoxidil Linn nodig zijn voor zichtbare haargroei. Onderbreking van de behandeling kan binnen 3 tot 4 maanden terugkeer naar de begintoestand tot gevolg hebben.

Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem onmiddellijk contact op met een arts als u een van de volgende symptomen opmerkt; mogelijk heeft u dringend medische behandeling nodig:
zwelling van het gezicht, de lippen of de keel, hetgeen slikken of ademhalen moeilijk maakt. Dit kan een teken zijn van een ernstige allergische reactie (frequentie niet bekend, kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers): Hoofdpijn.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):
• Kortademigheid (dyspneu),
• Jeuk (pruritus), overbeharing (hypertrichose), (huid)uitslag, roodheid (rash), acne-achtige huidreactie, huidontsteking (dermatitis).
• Spierpijn.
• Vochtophoping in de ledematen.

Soms voorkomende bijwerking (bij minder dan 1 op de 100 gebruikers): Verlaagde bloeddruk (hypotensie).

Welke stoffen zitten er in dit middel?
− De werkzame stof in dit middel is minoxidil. Elke milliliter van de oplossing bevat 50 mg minoxidil.
− De andere stoffen in dit middel zijn propyleenglycol en ethanol (96%).

* * * Lees voor gebruik de bijsluiter! * * * 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
MAE Holding BV Stationsweg 4
5211 TW 's-Hertogenbosch

Wij bevelen ook het volgende aan:


Blader door deze categorie: Haarverlies