Minoxidil Xiromed 2% oplossing - 60 ml (voor mannen en vrouwen)

Op voorraad

18,99
1 ml = € 0,32


1 ml = € 0,32

bijsluiter

Minoxidil Xiromed kan worden toegepast bij de behandeling van alopecia androgenetica (haaruitval en kaalheid) bij mannen en vrouwen.

Dosering en wijze van gebruik
Uitsluitend voor gebruik op de huid.

Dosering
De aanbevolen dagelijkse dosering is tweemaal daags 1 ml (10 verstuivingen met de pomp), aangebracht op de hoofdhuid, te beginnen in het centrum van het te behandelen gebied. Gebruik altijd de aanbevolen dagelijkse dosering, ongeacht de omvang van de alopecia.
De maximale dagelijkse dosering is 2 ml.

Dit middel stabiliseert het verloop van het haarverlies volgens het mannelijke patroon en het vrouwelijke patroon (alopecia androgenetica) in het kale gebied van de hoofdhuid (tonsuur) met een diameter van 3 -10 cm. De behandeling werkt dus de progressie van alopecia androgenetica tegen. De aanvang en de omvang van dit effect kunnen individueel verschillen en kunnen niet worden voorspeld omdat er geen gegevens beschikbaar zijn.

De respons op de behandeling met minoxidil verschilt voor elke patiënt. Daarom kan de behandeling tot 4 maanden duren voordat tekenen van haargroei worden opgemerkt.
Bij langdurige behandeling blijven de effecten ervan constant met de tijd. Als na zes maanden geen verbetering van de haargroei wordt waargenomen, moet de behandeling worden gestaakt.

Haargroei kan stoppen wanneer de behandeling met minoxidil wordt onderbroken en de begintoestand van alopecia, zoals voor aanvang van de behandeling, kan terugkomen binnen 3-4 maanden.

Speciale populaties

Gebruik bij vrouwen
Als u een vrouw bent, moet u extra zorgvuldig uw handen wassen na het aanbrengen van het product op de hoofdhuid. Als het product in contact komt met andere delen van het lichaam, bestaat het risico op haargroei op andere delen van het lichaam.

Ouderen
Minoxidil Xiromed wordt niet aanbevolen voor het gebruik in deze leeftijdsgroep omdat het middel niet is onderzocht in deze populatie.

Kinderen
Minoxidil Xiromed wordt niet aanbevolen voor het gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar omdat het middel niet is onderzocht in deze populatie.

Wijze van toediening
Het wordt aanbevolen om de handen grondig te wassen met water na het aanbrengen van Minoxidil omdat er een risico bestaat op haargroei op andere delen van het lichaam.

Breng aan op een droge hoofdhuid, te beginnen in het centrum van het te behandelen gebied. Breng minoxidil niet aan op andere delen van het lichaam. Niet inslikken.

Het middel wordt toegediend met een doseerpomp die een drukknop en een verlengde verstuiver bevat. De verstuiver moet op zijn plaats zitten voordat u het product gebruikt.
Gebruiksaanwijzing:

o Monteer de verlengde verstuiver op de pomp: houd de pomp stevig vast en druk op de bovenkant van de verstuiver.

o Schroef de dop los van de fles en verwijder deze.

o Zet de pomp op de fles en schroef deze stevig vast.

o Vul de verstuiver. De pomp is nu klaar voor gebruik.

Richt de verstuiver op het midden van de kalende plek van de hoofdhuid, druk eenmaal op de pomp en verdeel het middel met de vingertoppen (met of zonder masserende bewegingen) over de gehele kalende plek.

10 verstuivingen van de doseerpomp leveren 1 ml van dit middel.

 

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Een grotere percutane absorptie van dit middel kan optreden bij patiënten met dermatose of huidbeschadigingen van de hoofdhuid, dus verzeker u dat deze niet bestaan voordat het middel wordt toegediend.

Minoxidil is niet geïndiceerd wanneer er geen familiegeschiedenis van haarverlies is, haaruitval plotseling en/of pleksgewijs is, haarverlies te wijten is aan zwangerschap of bevalling (alleen voor vrouwen), of de reden voor haarverlies onbekend is. Ook als haarverlies geassocieerd is met bepaalde behandelingen, zoals chemotherapie bij kanker, of bepaalde ziekten, zoals ijzertekort, schildklieraandoeningen, lupus of secundaire syfilis, evenals ernstige voedingsproblemen, en bepaalde gewoonten met betrekking tot uiterlijke verzorging (bijvoorbeeld strak invlechten of strakke paardenstaarten) dan dient dit middel ook niet gebruikt te worden.

Dit middel dient ook niet te worden gebruikt als occlusieve verbanden of andere geneesmiddelen voor de behandeling van aandoeningen van de hoofdhuid worden gebruikt.

Minoxidil mag alleen worden gebruikt op een normale, gezonde hoofdhuid. Minoxidil mag niet worden toegepast op ontstoken, geïrriteerde, geïnfecteerde hoofdhuid of gebieden die zijn aangetast door psoriasis, ernstig verbrande hoofdhuid, ernstige vervelling of geschoren hoofdhuid, vanwege het risico op verhoogde absorptie.

Voordat de behandeling wordt gestart, moet de volledige klinische voorgeschiedenis bekend zijn en lichamelijk onderzoek worden uitgevoerd. Endocrinologische aandoeningen, onderliggende systemische stoornissen of ondervoeding moeten worden uitgesloten en indien van toepassing moet een specifieke therapie worden toegepast.

Hoewel studies met minoxidil geen relevante systemische absorptie hebben aangetoond, is beperkte lokale absorptie mogelijk via de hoofdhuid. Daarom wordt het aanbevolen om de bloeddruk en hartslag regelmatig te controleren bij patiënten met hart- en vaataandoeningen, zoals coronaire hartziekte, congestief hartfalen en/of hartklepaandoeningen, potentieel risico op zoutwaterretentie, lokaal en gegeneraliseerd oedeem, pericardiale effusie, harttamponnade, tachycardie, en angina. Patiënten met bekende cardiovasculaire aandoeningen of hartritmestoornissen moeten contact opnemen met een arts voordat ze minoxidil gebruiken.

In geval van ernstige systemische effecten of dermatologische veranderingen, stop de behandeling en pas geschikte therapeutische maatregelen toe.

Vermijd contact met de ogen en slijmvliezen. Als er per ongeluk contact is met de ogen, spoel dan goed met water en raadpleeg zo nodig een oogarts. Inhalatie van de spuitnevel moet worden vermeden.

Minoxidil kan het risico op orthostatische hypotensie verhogen bij patiënten die gelijktijdig worden behandeld met perifere vaatverwijders en antihypertensiva zoals guanethidine en derivaten.
De gebruiker moet stoppen met het gebruik van het product en een arts raadplegen als hypotensie wordt vastgesteld of als hij last heeft van pijn op de borst, snelle hartslag, flauwte of duizeligheid, onverwachte onverklaarbare gewichtstoename, gezwollen handen of voeten of aanhoudende roodheid of irritatie van de hoofdhuid.

Behandelde gebieden mogen niet worden blootgesteld aan de zon (zelfs bij bewolking) of ultraviolette lampen (UVA). Gebruik indien nodig specifieke bescherming in dat gebied.

Accidentele ingestie kan ernstige cardiale bijwerkingen veroorzaken. Daarom moet dit product buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

Sommige consumenten meldden een verhoogde haaruitval bij aanvang van de behandeling met de minoxidil-oplossing. Dit komt waarschijnlijk door de actie van minoxidil om haren om te zetten van de rustende telogene fase naar de groeiende anagene fase (oude haren vallen uit als nieuwe haren op hun plaats groeien). Deze tijdelijke toename van haaruitval komt meestal twee tot zes weken na het begin van de behandeling voor en verdwijnt binnen een paar weken. Als haaruitval aanhoudt (> 2 weken), moeten gebruikers stoppen met het gebruik van minoxidil en hun arts raadplegen.

Minoxidil kan de kleur en/of textuur van het haar veranderen.

Hulpstoffen

Minoxidil Xiromed bevat ethanol, dat licht ontvlambaar is. Wees voorzichtig bij het gebruik van dit medicijn in de buurt van open vuur, bij het aansteken van een sigaret of met bepaalde apparaten (bijv. haardrogers).

Dit middel bevat 104 mg/ml propyleenglycol per oplossing voor cutaan gebruik.

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Hoewel het niet klinisch is bewezen, kan Minoxidil het risico op orthostatische hypotensie verhogen bij patiënten die gelijktijdig worden behandeld met perifere vaatverwijders en antihypertensiva zoals guanethidine en derivaten.

Minoxidil Xiromed mag niet gelijktijdig worden gebruikt met andere huidproducten zoals corticosteroïden, retinoïden, bijvoorbeeld met topische tretinoïneformuleringen, omdat ze de absorptie kunnen verhogen. Vermijd gelijktijdig gebruik met haarproducten zoals haarwax (occlusieve pommades) omdat ze de absorptie kunnen verhogen.

Van betamethasondipropionaat is aangetoond dat het de lokale weefselconcentraties van minoxidil verhoogt en de systemische absorptie ervan vermindert. Het effect van betamethasondipropionaat op de opname van Minoxidil met een ontstoken hoofdhuid is echter niet bekend.

Met het gelijktijdig gebruik van lokaal minoxidil en systemisch ciclosporine kan het risico op hypertrichose toenemen.

 

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Onderzoeken bij dieren hebben geen schadelijke effecten op de zwangerschap, de embryonale/foetale ontwikkeling, de geboorte of postnatale ontwikkeling aangetoond.

Het gebruik van minoxidil tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen vanwege de afwezigheid van klinische gegevens over de blootstelling aan zwangere vrouwen.
Aangezien oraal toegediend minoxidil wordt uitgescheiden in de moedermelk, wordt het gebruik ervan tijdens borstvoeding niet aanbevolen.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem onmiddellijk contact op met een arts als u een van de volgende symptomen opmerkt; mogelijk heeft u dringend medische behandeling nodig:
zwelling van het gezicht, de lippen of de keel, hetgeen slikken of ademhalen moeilijk maakt. Dit kan een teken zijn van een ernstige allergische reactie (frequentie niet bekend, kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers): Hoofdpijn.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):
• Kortademigheid (dyspneu),
• Jeuk (pruritus), overbeharing (hypertrichose), (huid)uitslag, roodheid (rash), acne-achtige huidreactie, huidontsteking (dermatitis).
• Spierpijn.
• Vochtophoping in de ledematen.

Soms voorkomende bijwerking (bij minder dan 1 op de 100 gebruikers): Verlaagde bloeddruk (hypotensie).

Welke stoffen zitten er in dit middel?
− De werkzame stof in dit middel is minoxidil. Elke milliliter van de oplossing bevat 20 mg minoxidil.
− De andere stoffen in dit middel zijn propyleenglycol, water en ethanol (96%).

* * * Lees voor gebruik de bijsluiter! * * * 

Wij bevelen ook het volgende aan:

Minoxidil lotion 5% Linn - 100 ml (voor mannen)
53,44
(1 stuk(s) = € 0,53)

Blader door deze categorie: Haarverlies