Kaliumjodide G.L. 65 mg - 10 tabletten

Momenteel niet voorradig

Melden bij beschikbaarheid
2,99
1 stuk(s) = € 0,30
1 stuk(s) = € 0,30

bijsluiter Webwinkelkeur  UAD

Kaliumjodide G.L. 65 mg (ook wel jodiumtabletten of jodiumpillen) wordt gebruikt in geval van een kernramp of kernreactorongeluk om de opname van radioactief jodium in de schildklier te beperken. 

  • Houdbaar tot 31-03-2026 (of langer) 

Bij een kernreactorongeluk kunnen grote hoeveelheden radioactief jodium vrijkomen. Indien hiermee besmetting plaatsvindt, wordt dit radioactieve jodium in de schildklier opgenomen. De opname van radioactief jodium in de schildklier wordt geremd door vóór of tijdens de besmetting niet-radioactief jodium (bijv. in de vorm van kaliumjodide) in te nemen.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
U heeft een overmatig werkende schildklier waardoor er teveel schildklierhormoon wordt aangemaakt (hyperthyreoïdie).
U heeft een bepaalde vorm van ontsteking van de wanden van uw bloedvaten (hypocomplementaire vasculitis).
U heeft een autoimmuunziekte met jeuk en blaasjes (dermatitis herpetiformis van Dühring).

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Als u een kwaadaardig gezwel (tumor) aan uw schildklier heeft of uw arts vermoed dat u dit heeft, dan moet het gebruik van Kaliumjodide G.L. worden vermeden.
Als u een vernauwing van de luchtpijp heeft. Dit kan verergeren door gebruik van Kaliumjodide G.L.
Het gebruik van Kaliumjodide G.L. kan de uitkomst van een onderzoek aan uw schildklier beïnvloeden.

Raadpleeg in bovenstaande gevallen uw arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Kaliumjodide G.L. nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Indien u een geneesmiddel gebruikt met een remmende werking op de schildklierfunctie dient u uw arts te informeren.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangere vrouwen mogen maximaal twee jodiumtabletten innemen. Als Kaliumjodide G.L. laat in de zwangerschap wordt ingenomen, wordt aanbevolen de schildklierfunctie van de pasgeborene te controleren.
Vrouwen die borstvoeding geven mogen maximaal 1 dosering innemen (1 dosering is in dit geval 2 tabletten, zie rubriek ‘Hoe neemt u dit middel in’).


Jodide wordt uitgescheiden in de moedermelk, maar deze hoeveelheid is te klein om de baby voldoende te beschermen. Daarom moet de baby ook zelf kaliumjodide toegediend krijgen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Als u vermoedt dat u bepaalde suikers slecht verdraagt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

 3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts, apotheker of drogist u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of drogist.

Jodiumtabletten mogen alleen ingenomen worden als dit door de overheid, bijv. via radio en tv, bekend wordt gemaakt.
Neem niet zomaar zelf de tablet in.

Voor een optimale bescherming moet de dosis zo vlug mogelijk genomen worden na het bericht dat er radioactief jodium is vrijgekomen.

Bij inname 4 à 6 uur na de blootstelling aan radioactief jodium bedraagt de bescherming slechts ongeveer 50 %. Na 12 uur heeft de inname van tabletten geen zin meer, aangezien de schildklier op dat ogenblik het radioactief jodium al opgenomen heeft.

De tabletten kunnen gekauwd of in één keer ingeslikt worden. Voor zuigelingen kan de dosis worden fijngemaakt en worden opgelost in water, siroop of een soortgelijke vloeistof.

Volwassenen tot en met 40 jaar en kinderen vanaf 12 jaar: 2 tabletten
Kinderen van 3 tot 12 jaar: 1 tablet
Kinderen van 1 maand tot 3 jaar: een halve tablet
Pasgeborenen en baby’s van jonger dan 1 maand: een kwart tablet.
Zwangere vrouwen (alle leeftijden): 2 tabletten. Hiermee beschermen ze ook hun ongeboren kind.

Personen boven de 40 hoeven geen jodiumtabletten in te nemen, aangezien is vastgesteld dat deze leeftijdscategorie geen verhoogd risico loopt van schildklierkanker door blootstelling aan radioactief jodium.

Bovenstaande eenmalige dosering biedt voldoende bescherming tegen de eventuele opname van radioactief jodium bij blootstelling door inhalatie tijdens het overtrekken van de radioactieve wolk.

Als het vrijkomen van radioactief jodium blijft plaatsvinden en daarmee blootstelling door inhalatie, dan dient bovenstaande dosering dagelijks gegeven te worden zolang radioactief jodium blijft vrijkomen.

Echter, vrouwen die borstvoeding geven, zwangere vrouwen en pasgeborenen mogen niet meer dan één dosis toegediend krijgen. Ook kinderen die na een eerste toediening huidreacties vertonen, mogen niet een nieuwe dosis krijgen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Oostenrijk

Lees voor gebruik de bijsluiter!

 

 

Blader ook door deze categorieën: Kernramp, Zwangerschap