Privacybeleid

 

Verwerking van gegevens

Wij verwerken gegevens die u zelf verstrekt indien u een bestelling via onze website plaatst, indien u zich inschrijft, of wanneer u contact met ons opneemt. Deze gegevens kunnen onder andere uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc) alsook gegevens die in verband staan met de gekozen wijze van betalen betreffen. Ook verwerken wij door uzelf verstrekte informatie over uw medicijngebruik en gezondheidstoestand voor zover dat noodzakelijk is voor het verlenen van verantwoorde zorg.

Uw gegevens worden NIET verkocht!

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend ter beschikking stellen aan onszelf, of één van onze partners voor zover strikt noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst (denk hierbij aan het doorgeven van uw adres aan een verzendbedrijf, of een incassobureau bij openstaande vorderingen). Onze medewerkers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Bovendien zijn wij onderhevig aan het medisch beroepsgeheim.

Beveiliging gegevens

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt via een beveiligde SSL verbinding.

Overig
Op deze website worden anonieme gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing en optimalisering met behulp van GmbH-technologie van etracker (www.etracker.de). Alle bezoekersgegevens worden opgeslagen onder een anonieme gebruikers-ID om een totaalprofiel van gebruikers op te bouwen. Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan, wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies, maar de gegevens kunnen niet naar u persoonlijk worden herleid. De gegevens worden niet gebruikt om de identiteit van bezoekers vast te stellen. De gegevens worden ook niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. U kunt de toekomstige vergaring en opslag van gegevens te allen tijde weigeren.