Zovirax Duo crème - 2 gram

Melden bij beschikbaarheid
12,00
1 g = € 6,00
1 g = € 6,00

bijsluiter

Zovirax Duo bevat twee werkzame bestanddelen: aciclovir en hydrocortison. Aciclovir is een antivirale stof die helpt het virus te bestrijden dat een koortslip veroorzaakt. Hydrocortison is een milde steroïd (bijnierschorshormoon) dat de ontsteking vermindert die bij een koortslip hoort.

Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van de vroege tekenen en symptomen (bijvoorbeeld tintelingen, jeuk of roodheid) van koortsblaasjes op de lippen en de huid rondom de lippen om de kans te verminderen dat een koortsblaasje zich ontwikkelt tot een zweer in volwassenen en jongeren (12 jaar en ouder). Zelfs wanneer uw koortsblaasje zich ontwikkelt tot een zweer, zal dit middel het genezingsproces met ongeveer een halve tot één dag verkorten in vergelijking met de crème zonder de werkzame bestanddelen.

Een koortsblaasje wordt veroorzaakt door een virus, herpes simplex genoemd. Het virus veroorzaakt blaren en zweren voornamelijk op de lippen, maar soms ook op andere delen van het gezicht. Een koortsblaasje kan zich ontwikkelen als het afweersysteem van het lichaam verzwakt is, bijvoorbeeld als u een verkoudheid of een andere infectie hebt. Ook stress, fel zonlicht, lage temperaturen of menstruatie kunnen koortsuitslag uitlokken.

Blijft u last hebben van uw symptomen 5 dagen nadat u gestopt bent met de behandeling? Neem dan contact op met uw arts.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U hebt een andere huidinfectie dan een koortslip.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Gebruik dit middel alleen voor koortsblaasjes op de lippen en de huid rondom de lippen. Neem contact op met uw arts als u last heeft van ernstige terugkerende koortsblaasjes om na te gaan of u geen andere onderliggende gezondheidsproblemen heeft. Gebruik dit middel niet:
- in het oog, in uw mond of neus, of op de geslachtsorganen
- om genitale herpes (herpes van de geslachtsorganen) te behandelen
- als uw afweersysteem niet goed werkt (bijvoorbeeld als u een beenmergtransplantatie heeft ondergaan of als u een HIV-infectie heeft.) of als u bent gediagnosticeerd met een verzwakt immuun systeem.
- met een verbandmiddel zoals pleisters of een koortslippleister.

Was uw handen voor en na het aanbrengen om te voorkomen dat de koortsuitslag verergert of dat u de infectie doorgeeft aan iemand anders.

Neem contact op met uw huisarts als u merkt dat u wazig ziet of andere visuele stoornissen ervaart.

Gebruik het middel niet langer dan 5 dagen. 

Kinderen
Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen onder de 12 jaar, omdat het niet bekend is of het werkt bij hen of dat het veilig is voor hen om het te gebruiken.

Waarop moet u letten met eten?
Breng de crème niet aan net voor het eten aangezien de crème dan afgelikt kan worden. 

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Dit geneesmiddel mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap of borstvoeding, tenzij uw arts van mening is dat de mogelijke voordelen zwaarder wegen dan de kans op onbekende risico’s. 

Zovirax Duo bevat propyleenglycol en cetostearylalcohol
Propyleenglycol kan huidirritatie kan veroorzaken. Cetostearylalcohol kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijvoorbeeld contact dermatitis, een huidontsteking door contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor iemand allergisch is). 

Zovirax Duo bevat natriumlaurilsulfaat
Dit medicijn bevat 8 mg natriumlaurilsulfaat in 1 g crème wat gelijk is aan 0.8% w/w. Natriumlaurilsulfaat kan lokale huidreacties veroorzaken (zoals een prikkend of brandend gevoel) of huidreacties verergeren die door andere producten worden veroorzaakt als ze beide op hetzelfde gebied worden aangebracht. 

Dosering en wijze van gebruik
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, drogist of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, drogist of apotheker.

Uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik. Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis. 

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar
Breng de crème vijfmaal per dag aan, gedurende 5 dagen (dat wil zeggen ongeveer om de 3-4 uur overdag).
Het wordt aanbevolen om de behandeling bij voorkeur zo snel mogelijk na de eerste tekenen of symptomen (bijvoorbeeld tinteling, jeuk of roodheid) te starten.

Gebruik het middel niet langer dan 5 dagen. Als u last blijft hebben van uw symptomen 5 dagen nadat u gestopt bent met de behandeling, moet u dat uw arts vertellen.  

Wijze van toediening
Was uw handen voor en na het aanbrengen om te voorkomen dat de koortsuitslag verergert of dat u de infectie doorgeeft aan iemand anders. Als zich bij u een zweer ontwikkelt, raak de zweer dan niet vaker aan dan nodig is. Zo voorkomt u dat de infectie zich verspreidt naar andere delen van uw lichaam, of naar uw ogen. 

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stoffen in dit middel zijn aciclovir en hydrocortison. Eén gram crème bevat 50 mg aciclovir en 10 mg hydrocortison.
  • De andere stoffen in dit middel zijn vloeibare paraffine, propyleenglycol, isopropylmyristaat, natriumlaurilsulfaat, cetostearylalcohol, witte zachte paraffine, poloxameer 188, citroenzuur monohydraat, natriumhydroxide, zoutzuur en gezuiverd water. 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ Zeist

Blader door deze categorie: Koortslip